Personvern

Personvernerklæring for www.imresgranola.no

Ansvar

Eier av selskapet (Lars Imre Bidtnes) har ansvaret for behandlingen av personopplysninger som innhentes på imresgranola.no. I hans fravær er det utelukkende ansatte i selskapet som har tilgang på opplysningene.

Formål

Formålet med innhenting av personopplysninger, er å kunne gi kunden best mulig service og kunne sende relevant informasjon om produkter og kundeforhold til kunden. Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part. Ingen av IP-adresser fra besøkende blir gitt videre, eller solgt videre til 3. part.

Hvilke personopplysninger behandles?

Personopplysninger som samles inn er Navn, postadresser og e-postadresser.

Kilde for innhenting
Informasjonen blir hentet fra skjema som er integrert på sidene.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
For å kunne gjennomføre betalinger og opprette kundeforhold må alle kunder oppgi personopplysninger via  imresgranola.no

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Det utleveres ikke opplysninger til 3. part.

Hvordan slettes og arkivers opplysningene?
Personopplysningene blir lagret på en nettsky driftet av Gotland Internet & Finsnickeri . Kunder som ikke ønsker noen tjenester, blir slettet fra systemet.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?
imresgranola.no forholder seg til norske lover og regler i alt sitt arbeid.
Dette gjelder retten til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Hvordan sikres opplysningene?
Imres Granola lagrer sin kundeinformasjon på nettsky med passord. Det er ingen fysiske arkiv og heller ingen kundearkiv lagret lokalt på datamaskin. Imres Granola har en «clean desk» policy.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål til informasjonen kan eier, Imre Bidtnes kontaktes på mail: imre@imresgranola.no eller  tlf 40859041.